Kategoria: pozwanie banku po wypowiedzeniu umowy frankowej